Geverifieerde accounts/pagina's

De blauwe verificatiebadge () op Myven laat mensen weten dat een account van openbaar belang authentiek is. 

Aanbevolen beveiligingsmaatregelen

Geverifieerde accounts kunnen het doelwit worden van hacking- of phishingcampagnes. De volgende voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen voor alle gebruikers, maar in het bijzonder voor gebruikers met geverifieerde accounts:

 • Schakel twee-factor verificatie in zodat er een tweede beveiligingscontrole nodig is om in te loggen.
 • Wees voorzichtig met het verlenen van toegang tot je account aan apps van derden. 
 • Zorg dat het e-mailadres dat gekoppeld is aan je account veilig is.

Verificatiestatus kwijtraken

Myven behoudt zich het recht voor om verificatie op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. 

Redenen voor verwijdering kunnen voortkomen uit gedrag op Myven en daarbuiten, waaronder:

 • Opzettelijk mensen op Myven misleiden door je weergavenaam of bio te wijzigen.
 • Haat en/of geweld tegen andere mensen bevorderen of hen rechtstreeks aanvallen of bedreigen op basis van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, seksuele oriëntatie, geslacht, geslachtsidentiteit, levensbeschouwelijke overtuiging, leeftijd, beperking of ziekte. Organisaties of personen ondersteunen die het bovenstaande bevorderen.
 • Aanzetten tot of betrokken zijn bij het treiteren van anderen.
 • Geweld en gevaarlijk gedrag
  • Direct of indirect dreigen met of aanzetten tot enige vorm van fysiek geweld tegen een persoon of groep mensen, met inbegrip van het dreigen of promoten van terrorisme
  • Gewelddadig, gruwelijk, schokkend of verontrustend beeldmateriaal
  • Zelfverwonding, zelfmoord
 • Betrokken zijn bij activiteiten op Myven die in strijd zijn de Myven-voorwaarden

In overeenstemming met de Algemeene Voorwaarden kan Myven de verificatiebadge en verificatiestatus van een Myven-account op elk gewenst moment verwijderen. Als de profielinstellingen van een geverifieerd account worden gewijzigd zodat het oorspronkelijke doel van het account verloren gaat, kan het account ook de verificatiestatus verliezen.

Eerder geverifieerde accounts komen mogelijk niet meer in aanmerking voor herstel van hun badge.