Gebruikersvoorwaarden

1- Terms Of Use / Gebruikersvoorwaarden

Welkom op hét nieuwe Nederlandse en mondiale social platform Myven.
De hieronder genoemde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek en gebruik van Myven.
Wanneer u een Myven account maakt of Myven gebruikt, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden en regels voor het gebruik.
Deze voorwaarden en regels gelden voor alle bezoekers; gasten en leden.
Wanneer kunt u gebruik maken van Myven
- wanneer u minstens 13 jaar oud bent
- wanneer u niet een veroordeeld zedendelinquent bent
- wanneer wij niet eerder een vorig Myven account van u hebben moeten sluiten wegens schending van onze regels

Hoe Myven te gebruiken
- Het is niet geoorloofd op Myven om u voor te doen als iemand anders dan uzelf of anderen te imiteren en geen account maken als iemand anders, tenzij u uitdrukkelijke toestemming hebt ontvangen van deze persoon. Wij kunnen u daarom ten alle tijden vragen om deze gegevens
- Uw registratie machtiging mag geen onjuiste informatie bevatten
- Het is op Myven niet toegestaan onwettige of misleidende dingen te doen, alsmede frauduleuze of illegale praktijken
- Het is niet toegestaan om onze regels te overtreden of door anderen aan te moedigen de regels te overtreden
- U mag geen enkele poging ondernemen om ons Platform technisch en softwarematig te beinvloeden of te beschadigen
- U mag geen accounts aanmaken op illegale wijze
- Het is verboden op onbevoegde illegale manier information van onze site te verzamelen. Alsmede zonder onze uitdrukkelijke toestemming op automatische manier

Wat mag er wel/niet gepost worden?
- Het is uitdrukkelijk verboden om vertrouwelijke informatie of informatie die iemand anders zijn rechten schendt te posten op Myven
- Bij het plaatsen van een foto, tekst of elk andere soort van media, geeft u aan dat u de auteursrechthebbende bent en/of toestemming hebt verkregen voor het plaatsen en/of delen van de betreffende media van de oorspronkelijke auteur
- Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of tekst te posten op uw profielpagina, Pagina's, groepen of in het forum die van erotische aard zijn. Dat geldt voor alle soorten profielen; besloten of semi-besloten profielen.
- Het instellen van een erotische afbeelding voor uw profielfoto, profiel cover of profielachtergrond is niet toegestaan
- Het is niet toegestaan om afbeeldingen te plaatsen die wapens bevatten
- Racistische content is verboden op Myven
- Myven is niet bedoeld om politiek te bedrijven of politieke uitingen en politieke denkbeelden te plaatsen

Bedrijfsmatige regels door Myven users
- Myven is bedoeld als gezelligheidsplatform waarbij alledaagse gesprekken centraal staan. Dit houdt in dat er niet commercieel of bedrijfsmatig gepost mag worden.
- Reclame maken voor blogs, merken en bedrijven is alleen toegestaan, indien dit terloops in de content door andere users wordt gebruikt.
- Reclame maken voor blogs, merken en bedrijven is niet toegestaan als het uw eigen merk of bedrijf betreft. U kunt hiervoor contact opnemen met de salesmanager die u zult informeren over adverteermogelijkheden en prijzen.
- Het is niet toegestaan om leden rechtstreeks te benaderen met reclameboodschappen via hun persoonlijke pagina of via een groep. Ook het uitnodigen (ook niet via privéberichten) voor commerciële pagina's of groepen is niet toegestaan.